Tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngủ trí óc vào ...


Tuyệt vọng là ma túy. Nó ru ngủ trí óc vào sự dửng dưng.
-
Despair is a narcotic. It lulls the mind into indifference.

Charlie Chaplin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tuyệt vọng

Tiểu sử

Quốc gia: Afghanistan
Nghề nghiệp: Bác sĩ
© 2012 Danh ngôn cuộc sống