Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào ...


Tương lai thuộc về những ai tin tưởng vào cái đẹp của ước mơ.
-
The future belongs to those who believe in the beauty of their dreams.

Eleanor Roosevelt

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Đệ nhất phu nhân
Ngày sinh: 11/10/1884
Ngày mất: 7/11/1962
© 2012 Danh ngôn cuộc sống