Tương lai thậm chí ẩn dấu khỏi cả những ...


Tương lai thậm chí ẩn dấu khỏi cả những người làm nên nó.
-
The future is hidden even from those who make it.

Anatole France

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tương lai

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Tình yêu là sự thông thái của kẻ khờ và sự khờ dại của người thông thái.

Samuel Johnson

© 2012 Danh ngôn cuộc sống