Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao ...


Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là con trẻ.
-
How paramount the future is to the present when one is surrounded by children.

Charles Darwin

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhtương lai

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà khoa học
Ngày sinh: 12/2/1809
Ngày mất: 19/4/1882
© 2012 Danh ngôn cuộc sống