Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao ...


Tương lai quan trọng với hiện tại biết bao nhiêu khi xung quanh anh là con trẻ.
-
How paramount the future is to the present when one is surrounded by children.

Charles Darwin

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhtương lai

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà khoa học
Ngày sinh: 12/2/1809
Ngày mất: 19/4/1882

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống