Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm ...


Tương lai phụ thuộc vào điều chúng ta làm trong hiện tại.
-
The future depends on what we do in the present.

Mahatma Gandhi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tương laihiện tại

Tiểu sử

Quốc gia: Ấn Độ
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 2/10/1869
Ngày mất: 30/1/1948

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống