Tương lai được mua bằng hiện ...


Tương lai được mua bằng hiện tại.
-
The future is purchased by the present.

Steve Jobs

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tương laihiện tại

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Doanh nhân
Ngày sinh: 24/2/1955
Ngày mất: 5/10/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống