Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất ...


Tương lai của bạn phụ thuộc vào rất nhiều điều, nhưng chủ yếu là vào bạn.
-
Your future depends on many things, but mostly on you.

Frank Tyger

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tương lai

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống