Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tương lai chỉ đến với kẻ biết chờ ...


Tương lai chỉ đến với kẻ biết chờ đợi.
-
The future is his who knows how to wait.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tương lai

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống