Tuổi thơ hạnh phúc đã làm hỏng nhiều ...


Tuổi thơ hạnh phúc đã làm hỏng nhiều cuộc đời hứa hẹn.
-
A happy childhood has spoiled many a promising life.

Robertson Davies

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hạnh phúctuổi trẻ

Tiểu sử

Quốc gia: Canada
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 28/8/1913
Ngày mất: 2/12/1995

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống