Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể. Bỏ ...


Tuổi tác ghi nếp nhăn lên cơ thể. Bỏ cuộc ghi nếp nhăn lên tâm hồn.
-
Age wrinkles the body. Quitting wrinkles the soul.

Douglas MacArthur

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồntuổi tác

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Mỗi người nhận được từ cuộc đời những gì mà mình đã bỏ vào đó.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống