Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ...

Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.

Tức giận gây nên tức giận, tình yêu sinh ra tình yêu.

Ngạn ngữ Nam Phi

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêugiận dữ

Tiểu sử

Quốc gia: Nam Phi
Nghề nghiệp: Khuyết danh

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống