Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tư tưởng là sự lao động của trí tuệ, ...


Tư tưởng là sự lao động của trí tuệ, còn mơ màng là lạc thú.
-
Thought is the labour of the intellect, reverie is its pleasure.

Victor Hugo

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 26/2/1802
Ngày mất: 22/5/1885
© 2012 Danh ngôn cuộc sống