Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tư tưởng là một loại thuốc phiện; nó có ...


Tư tưởng là một loại thuốc phiện; nó có thể làm ta say ngay khi đang thức; nó có thể làm trong suốt cả những ngọn núi cao và tất cả những gì đang tồn tại.
-
Thought is a kind of opium; it can intoxicate us, while still broad awake; it can make transparent the mountains and everything that exists.

Henri Frederic Amiel

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tâm hồntư tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Thụy Sĩ
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/9/1821
Ngày mất: 11/5/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống