Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm ...

Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.

Tự tin là điều kiện đầu tiên để làm được những việc lớn lao.
-
Self-confidence is the first requisite to great undertakings.

Samuel Johnson

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự tin

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 18/9/1709
Ngày mất: 13/12/1784
© 2012 Danh ngôn cuộc sống