Từ sai lầm của người khác, người khôn ...


Từ sai lầm của người khác, người khôn ngoan tự sửa chữa sai lầm của chính mình.
-
From the errors of others, a wise man corrects his own.

Publilius Syrus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khôn ngoansai lầm

Tiểu sử

Quốc gia: Syria
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày mất: 43 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống