Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân ...


Tự nhiên không có nguyên tắc. Nó không phân biệt Thiện Ác.
-
Nature has no principles. She makes no distinction between good and evil.

Anatole France

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

thiện áctự nhiên

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 16/4/1844
Ngày mất: 13/10/1924

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống