Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự ...


Tự lừa gạt bản thân sẽ dẫn tới tự hủy diệt bản thân.
-
Self-conceit may lead to self-destruction.

Aesop

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

con người

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 620
Ngày mất: 560BC
© 2012 Danh ngôn cuộc sống