Tự do tư tưởng là sức sống của linh ...

Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn.

Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn.
-
Liberty of thought is the life of the soul.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống