Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Tự do tư tưởng là sức sống của linh ...

Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn.

Tự do tư tưởng là sức sống của linh hồn.
-
Liberty of thought is the life of the soul.

Voltaire

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 21/11/1694
Ngày mất: 30/5/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống