Tự do phục tùng luật lệ mà một người ...


Tự do phục tùng luật lệ mà một người tự thiết lập cho chính mình.
-
Liberty is obedience to the law which one has laid down for oneself.

Jean Jacques Rousseau

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 28/6/1712
Ngày mất: 2/7/1778
© 2012 Danh ngôn cuộc sống