Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở ...


Tự do không là gì khác ngoài cơ hội trở nên tốt đẹp hơn.
-
Freedom is nothing but a chance to be better.

Albert Camus

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự do

Tiểu sử

Quốc gia: Pháp
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 7/11/1913
Ngày mất: 4/1/1960
© 2012 Danh ngôn cuộc sống