Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Từ bi và độ lượng không phải là dấu ...


Từ bi và độ lượng không phải là dấu hiệu của yếu đuối, mà thực ra là biểu hiện của sức mạnh.
-
Compassion and tolerance are not a sign of weakness, but a sign of strength.

Dalai Lama

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

sức mạnhlòng tốt

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935
© 2012 Danh ngôn cuộc sống