Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trường học không phải nơi để đi tìm ý ...


Trường học không phải nơi để đi tìm ý tưởng.
-
College isn't the place to go for ideas.

Helen Keller

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

ý tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 27/6/1880
Ngày mất: 1/6/1968

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống