Trót mang hơi thở dâng trời đất. Đến ...


Trót mang hơi thở dâng trời đất. Đến phút cuối đời vẫn cứ yêu.

Xuân Diệu

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêu

Tiểu sử

Quốc gia: Việt Nam
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 2/2/1916
Ngày mất: 18/12/1985
© 2012 Danh ngôn cuộc sống