Trong toán học, nghệ thuật nêu vấn đề có ...


Trong toán học, nghệ thuật nêu vấn đề có giá trị cao hơn việc giải quyết nó.
-
In mathematics the art of proposing a question must be held of higher value than solving it.

Georg Cantor

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họcbản chất

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà toán học
Ngày sinh: 3/3/1845
Ngày mất: 6/1/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống