Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong toán học, nghệ thuật nêu vấn đề có ...


Trong toán học, nghệ thuật nêu vấn đề có giá trị cao hơn việc giải quyết nó.
-
In mathematics the art of proposing a question must be held of higher value than solving it.

Georg Cantor

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

khoa họcbản chất

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà toán học
Ngày sinh: 3/3/1845
Ngày mất: 6/1/1918
© 2012 Danh ngôn cuộc sống