Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, ...


Trong tình yêu, cũng như trong sự tham lam, lạc thú là vấn đề cần đến sự chính xác tuyệt đối.
-
n love, as in gluttony, pleasure is a matter of the utmost precision.

Italo Calvino

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tình yêutham lam

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/10/1923
Ngày mất: 19/9/1985
© 2012 Danh ngôn cuộc sống