Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong thời buổi này, chúng ta chiến đấu vì ...


Trong thời buổi này, chúng ta chiến đấu vì tư tưởng và báo chí là thành trì của chúng ta.
-
In these times we fight for ideas and newspapers are our fortress.

Heinrich Heine

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

lý tưởngtư tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà thơ
Ngày sinh: 13/12/1797
Ngày mất: 17/2/1856

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống