Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong tất cả mọi hành động, ăn năn là ...


Trong tất cả mọi hành động, ăn năn là hành động cao quý nhất. Tội lỗi nghiêm trọng nhất là không tự ý thức được tội lỗi nào.
-
Of all acts of man repentance is the most divine. The greatest of all faults is to be conscious of none.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tội lỗiý thức

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống