Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi ...


Trong tất cả các môn khoa học, sai lầm đi trước sự thật, và tốt nhất nó nên đi đầu tiên hơn là đi cuối cùng.
-
In all science error precedes the truth, and it is better it should go first than last.

Horace Walpole

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 24/9/1717
Ngày mất: 2/3/1797

Những tác giả khác

Danh ngôn cùng tác giả

© 2012 Danh ngôn cuộc sống