Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại ...

Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại nhất, chính xác nhất, thiên tài

Trong những nhà phê bình hiện có, vĩ đại nhất, chính xác nhất, thiên tài nhất là thời gian.

Vissarion Belinsky

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Liên Xô
Nghề nghiệp: Nhà phê bình
Ngày sinh: 11/6/1811
Ngày mất: 7/6/1848
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi.

Khuyết danh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống