Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh ...


Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm.

Mark Zuckerberg

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 14/5/1984

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống