Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên ...


Trong một bi kịch thực sự, cả hai bên đều có lý của mình.
-
In a true tragedy, both parties must be right.

Hegel

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 27/8/1770
Ngày mất: 14/11/1831

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống