Trong mọi thời đại, tư tưởng của giai ...


Trong mọi thời đại, tư tưởng của giai cấp thống trị là tư tưởng thống trị.
-
The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class.

Karl Marx

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chính trịtư tưởng

Tiểu sử

Quốc gia: Đức
Nghề nghiệp: Nhà cách mạng
Ngày sinh: 5/5/1818
Ngày mất: 14/3/1883

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống