Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong lý thuyết không có sự khác biệt giữa ...


Trong lý thuyết không có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Trong thực tế có.
-
In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.

Yogi Berra

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Vận động viên
Ngày sinh: 12/5/1925

Tải app xem offline Tải app Danh ngôn cuộc sống

Danh ngôn cuộc sống android
   Danh ngôn cuộc sống ios
Loading...

Danh ngôn hiện tại

Ai cũng có lòng tự trọng, tự tin. Không có lòng tự trọng, tự tin là người vô dụng.

Hồ Chí Minh

© 2012 Danh ngôn cuộc sống