Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong lý thuyết không có sự khác biệt giữa ...


Trong lý thuyết không có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Trong thực tế có.
-
In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.

Yogi Berra

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Vận động viên
Ngày sinh: 12/5/1925
© 2012 Danh ngôn cuộc sống