Trong lý thuyết không có sự khác biệt giữa ...


Trong lý thuyết không có sự khác biệt giữa lý thuyết và thực hành. Trong thực tế có.
-
In theory there is no difference between theory and practice. In practice there is.

Yogi Berra

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Vận động viên
Ngày sinh: 12/5/1925

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống