Trong khi chúng tôi đang tự nhủ rằng chúng ...


Trong khi chúng tôi đang tự nhủ rằng chúng ta sẽ bắt đầu, cơ hội đã mất.
-
While we are making up our minds as to when we shall begin, the opportunity is lost.

Quintilian

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

cơ hội

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 35 AD
Ngày mất: 100 AD

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống