Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để ...


Trong khi chúng ta suy xét làm thế nào để bắt đầu một điều, nó trở nên quá muộn để bắt đầu nó.
-
Whilst we deliberate how to begin a thing, it grows too late to begin it.

Quintilian

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

công việc

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 35 AD
Ngày mất: 100 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống