Trong khi bạn tuyên bố hòa bình với đôi ...


Trong khi bạn tuyên bố hòa bình với đôi môi của mình, hãy cẩn thận để có nó thậm chí còn nhiều hơn trong trái tim của bạn.
-
While you are proclaiming peace with your lips, be careful to have it even more fully in your heart.

Francis of Assisi

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Italia
Nghề nghiệp: Linh mục
Ngày mất: 3/10/1226
© 2012 Danh ngôn cuộc sống