Trong hầu hết tất cả mọi việc, kinh ...


Trong hầu hết tất cả mọi việc, kinh nghiệm có giá trị hơn quy tắc.
-
In almost everything, experience is more valuable than precept.

Quintilian

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

kinh nghiệm

Tiểu sử

Quốc gia: Tây Ban Nha
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 35 AD
Ngày mất: 100 AD
© 2012 Danh ngôn cuộc sống