Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong đời ai cũng có những chương bí mật ...


Trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hy vọng không bao giờ được biết tới.
-
In everybody's life there are hidden chapters which they hope may never be known.

Agatha Christie

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọngbí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống