Trong đời ai cũng có những chương bí mật ...


Trong đời ai cũng có những chương bí mật mà họ hy vọng không bao giờ được biết tới.
-
In everybody's life there are hidden chapters which they hope may never be known.

Agatha Christie

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

hy vọngbí mật

Tiểu sử

Quốc gia: Anh
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 15/9/1890
Ngày mất: 12/1/1976
© 2012 Danh ngôn cuộc sống