Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong cuộc chiến vì tự do, chân lý là vũ ...


Trong cuộc chiến vì tự do, chân lý là vũ khí duy nhất mà chúng ta sở hữu.
-
In our struggle for freedom, truth is the only weapon we possess.

Dalai Lama

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

tự dochân lý

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 6/7/1935
© 2012 Danh ngôn cuộc sống