Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trong chính trị, một nhà cầm quyền giỏi ...


Trong chính trị, một nhà cầm quyền giỏi phải biết tuân theo hoàn cảnh, ước đoán và liên kết.
-
In politics a capable ruler must be guided by circumstances, conjectures and conjunctions.

Catherine II

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chính trịlãnh đạo

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Chính trị gia
Ngày sinh: 2/5/1729
Ngày mất: 17/11/1796

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống