Trong chiến tranh, không có gì thay thế ...


Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.
-
In war, there is no substitute for victory.

Douglas MacArthur

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 26/1/1880
Ngày mất: 5/4/1964

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống