Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trí tuệ của chúng ta tốt hơn so với sức ...


Trí tuệ của chúng ta tốt hơn so với sức mạnh của con người và loài ngựa.
-
Better than the strength of men and horses is our wisdom.

Xenophanes

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Triết gia
© 2012 Danh ngôn cuộc sống