Trí tuệ của chúng ta tốt hơn so với sức ...


Trí tuệ của chúng ta tốt hơn so với sức mạnh của con người và loài ngựa.
-
Better than the strength of men and horses is our wisdom.

Xenophanes

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệ

Tiểu sử

Quốc gia: Hy Lạp
Nghề nghiệp: Triết gia
© 2012 Danh ngôn cuộc sống