Tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ ...


Tri thức đúng đắn của nhân loại là phụ nữ.
-
The proper study of mankind is woman.

Henry Brooks Adams

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

đúng đắn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà sử học
Ngày sinh: 16/2/1838
Ngày mất: 27/3/1918

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống