Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng ...


Trí nhớ dai có thể là điều tốt, nhưng khả năng quên mới là dấu hiệu của sự lớn lao.
-
A retentive memory may be a good thing, but the ability to forget is the true token of greatness.

Elbert Hubbard

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

trí tuệtrí nhớ

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà văn
Ngày sinh: 19/6/1856
Ngày mất: 7/5/1915
© 2012 Danh ngôn cuộc sống