Trên Twitter chúng ta hứng khởi khi có người ...


Trên Twitter chúng ta hứng khởi khi có người theo chúng ta. Trong đời thực, chúng ta hoảng sợ và bỏ chay.
-
On Twitter we get excited if someone follows us. In real life we get really scared and run away.

Khuyết danh

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

internet

Tiểu sử

Quốc gia: Khuyết danh
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống