Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trên thế giới, bạn có thể tìm ra tất cả ...


Trên thế giới, bạn có thể tìm ra tất cả để thay thế tất cả, trừ người bố và người mẹ của mình.

Ngạn ngữ Nga

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhthế giới

Tiểu sử

Quốc gia: Nga
Nghề nghiệp: Khuyết danh
© 2012 Danh ngôn cuộc sống