Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trên con đường cao tốc của cuộc đời, ...


Trên con đường cao tốc của cuộc đời, chúng ta thường nhận ra hạnh phúc từ gương chiếu hậu.
-
On the highway of life, we most often recognize happiness out of the rear view mirror.

Frank Tyger

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Nhà báo
Ngày sinh: 24/12/1929
Ngày mất: 5/2/2011
© 2012 Danh ngôn cuộc sống