Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất ...

Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình

Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình cảm bạn dành cho chúng.
-
Children will not remember you for the material things you provided but for the feeling that you cherished them.

Richard L Evans

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

gia đìnhtình cảm

Tiểu sử

Quốc gia: Mỹ
Nghề nghiệp: Danh nhân
Ngày sinh: 23/3/1906
Ngày mất: 1/11/1971
© 2012 Danh ngôn cuộc sống