Tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào hiểm ...


Tránh nơi địch mạnh nhất, đánh vào hiểm yếu khiến địch phải rút về.
-
Vây Ngụy cứu Triệu.

Tôn Tử

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

chiến tranhquân sự

Tiểu sử

Quốc gia: Trung Quốc
Nghề nghiệp: Tướng quân
Ngày sinh: 545 AC
Ngày mất: 470 AC

Những tác giả khác

© 2012 Danh ngôn cuộc sống