Ứng dụng Lời hay ý đẹp

Trái tim luôn luôn nhìn thấu trước khi cái ...


Trái tim luôn luôn nhìn thấu trước khi cái đầu có thể thấy được.
-
It is the heart always that sees, before the head can see.

Thomas Carlyle

Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

suy nghĩtrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống