Trái tim luôn luôn nhìn thấu trước khi cái ...


Trái tim luôn luôn nhìn thấu trước khi cái đầu có thể thấy được.
-
It is the heart always that sees, before the head can see.

Thomas Carlyle

Mời các bạn tham gia nhóm "Lời hay ý đẹp""Những câu nói hay"


Bình luận, chia sẻ hoặc gửi một bản dịch tốt hơn

Từ khóa

suy nghĩtrái tim

Tiểu sử

Quốc gia: Scotland
Nghề nghiệp: Triết gia
Ngày sinh: 4/12/1795
Ngày mất: 5/2/1881
© 2012 Danh ngôn cuộc sống